Velké díky Magistrátu města Opavy

Díky za podporu, kterou poskytujete dětem na zvýšení jejich pohybové přípravy a schopnosti se bránit šikaně, nebo přípradnému napadení Projekt cvičení sebeobrany je dlouhodobě spolufinacován Magistrátem města Opavy...